Muzeum Narodowe w Szczecinie kalendarium wydarzeń: 7–13 października 2019

fot. nadesłane
Szczególnej uwadze polecam dwa wyjątkowe wydarzenia:- gościnny wykład dra dra hab. Bartosza Awianowicza, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zatytułowany "Tożsamość rzymska a tożsamości regionalna i lokalna w rzymskim mennictwie prowincjonalnym I-III w. n.e” (czwartek, 10.10.2019)- koncert „Szczecin – Rio De Janerio – Buenos Aires” w wykonaniu Julii Pałac oraz Fabiana Cardozo (sobota, 12.10.2019)
REKLAMA
7 PAŹDZIERNIKA | PONIEDZIAŁEK 
Muzeum nieczynne

8 PAŹDZIERNIKA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

9 PAŹDZIERNIKA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilet edukacyjny: 3 pln
Akademia Historii Sztuki | „Sztuka starożytnej Grecji, część I” | Wykład Krystyny Milewskiej

10 PAŹDZIERNIKA | CZWARTEK 
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

17.00 | Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | Bilet edukacyjny: 3 pln
„Tożsamość rzymska a tożsamości regionalna i lokalna w rzymskim mennictwie  prowincjonalnym I-III w. n.e.” | Prelekcję dra hab. Bartosza Awianowicza, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

11 PAŹDZIERNIKA | PIĄTEK 
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00

12 PAŹDZIERNIKA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

10.00 – 18.00 | wszystkie gmachy Muzeum Narodowego w Szczecinie | wstęp wolny
 BEZPŁATNA SOBOTA

10.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilety: 10 zł + zapisy (!)
Akademia Juniora | „Sherlock Holmes na tropie. Jak było 100 lat temu? Narodziny muzeum i pierwsze kolekcje” | Prowadząca: Dorota Baumgarten-Szczyrska

12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | Bilet: 10 zł Rysujemy w Muzeum | „Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów”   Prowadząca: Maryla Raban

16.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny Koncert w ramach Międzynarodowych Zmagań Artystycznych Seniorów

17.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny Koncert „Szczecin – Rio de Janeiro – Buenos Aires” | Julia Pałac (flet) oraz Fabian Cardozo (gitara)

13 PAŹDZIERNIKA | NIEDZIELA 
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00


AKTUALNE WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE PRZY WAŁACH CHROBREGO
Wystawy czasowe:
 • Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999. W setną rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci artysty (do 31 grudnia 2019) 
 • Dary ze świata Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej MNS (do 2 lutego 2020)
Wystawy stałe:
 • Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów
 • W afrykańskiej wiosce
 • Sztuka Afryki – między maską a fetyszem
 • Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH

Wystawy stałe:
 • Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku
 • Stare srebra
 • Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci
 • Lapidarium 
Wystawy czasowe:
 • Arkadiusz Piętak „Potrzymaj mi piwo i patrz” (do 13 października 2019)


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —MUZEUM HISTORII SZCZECINA

Wystawy stałe:
 • Najstarsze karty z dziejów Szczecina
 • Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich
 • Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku
 • Eugen Dekkert – muzealne atelier 
 • Gabinet biedermeieru
Wystawy czasowe:
 • Pomorski życiorys. Genowefa Szoka – osadniczka i tkaczka (do 20 października 2019)

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY

Wystawy stałe:
 • Miasto protestu – miasto sprzeciwu. Wystawa stała Centrum Dialogu Przełomy MNS
Wystawy czasowe:
 • Kobiety w walce o wolność (od 15 października 2019) 


MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Muzeum nieczynne (remont)

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH W GRYFICACH 
 • (plenerowa) Wystawa stała 


AKADEMIA HISTORII SZTUKI

Zapraszamy na wykład Krystyny Milewskiej „Sztuka starożytnej Grecji, część I” w ramach Akademii Historii Sztuki.

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od września 2019 do kwietnia 2020, w każdą środę.

Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Cykl obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. Wstęp wolny.

Wykłady odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
Wstęp: 3 zł


TOŻSAMOŚĆ RZYMSKA A TOŻSAMOŚCI REGIONALNA I LOKALNA W RZYMSKIM MENNICTWIE PROWINCJONALNYM I-III W. N.E.

Zapraszamy na wykład dra hab. Bartosza Awianowicza, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat „"Tożsamość rzymska a tożsamości regionalna i lokalna w rzymskim mennictwie prowincjonalnym I-III w. n.e.”. Wykładowi będzie towarzyszyć kuratorska interwencja w wystawę stałą „Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci” – prezentacja monet antycznych z kolekcji Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego w Szczecinie. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 października 2019 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27.

Mennictwo Imperium Rzymskiego w okresie od Oktawiana Augusta do kryzysu III w. n.e. (tj. od 30 r. p.n.e. do 284 r. n.e.) jest postrzegane głównie przez pryzmat tzw. monet imperialnych, bitych albo  w stołecznej mennicy w Rzymie, albo w działających z przerwami mennicach znajdujących się bezpośrednio pod kontrolą administracji centralnej. W tym długim okresie działało jednak łącznie ponad 200 mennic lokalnych usytuowanych na obszarach od Hiszpanii po Syrię, Mezopotamię i Arabię. Ta bogata tak pod względem ilościowym, jak i zróżnicowania motywów produkcja mennicza obejmuje zarówno monery kolonii rzymskich, chętnie przywołujących mitycznych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa, Eneasza, a także postaci cesarzy i ich symboli, jak i zunifikowane monety produkowane na użytek całych prowincji (szczególnie w Aleksandrii i w Antiochii nad Orontesem), wreszcie monety typowo lokalne, będące często nośnikiem promocji lokalnych bóstw, budowli i wydarzeń. Celem wykładu jest przybliżenie najważniejszych motywów pojawiających się na monetach bitych w prowincjach w pierwszych trzech wiekach Cesarstwa.

BARTOSZ AWIANOWICZ pracuje jako profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Katedrze Filologii Klasycznej Wydziału Humanistycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują retorykę starożytnego Rzymu i jej recepcję oraz oratorstwo we wczesnej epoce nowożytnej (XV-XVIII w.): przełożył i opracował m.in. dialog Cycerona O mówcy (wyd. Marek Derewiecki: Kęty 2010), łaciński panegiryk Eliasza Pielgrzymowskiego  Apostrofa panegiryczna (wyd. Neriton: Warszawa 2012) i Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami Andrzeja Patrycego Nideckiego (wyd. Sub lupa: Warszawa 2016), opracował też O inwencji retorycznej tegoż autora (wyd. IBL  PAN: Warszawa 2013), nadto wydał książkę (Toruń 2008) i kilkadziesiąt artykułów i rozdziałów w książkach poświęconych łacińskim podręcznikom retorycznym. Od roku 2005 zajmuje się również numizmatyką antyczną. Efektem tych zainteresowań są książki: Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wydana trzykrotnie w Toruniu w 2006, 2007 i 2010 r.), Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (wyd. Literat: Toruń 2010) i Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa, t. I : Kompendium tytulatur i datowania (Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń  2017 i wyd. poprawione i poszerzone: 2019) oraz ponad 20 artykułów, wydanych w czasopismach i tomach wydanych w Polsce, Niemczech, Włoszech i Korei Południowej. Jest też pomysłodawcą i głównym organizatorem Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej, które od 2010 roku miały już 19 edycji.


AKADEMIA JUNIORA

Akademia Juniora to cykl sobotnich spotkań opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 7–12 lat.

Na zajęcia zapraszamy zarówno dzieci, które wcześniej uczestniczyły w Akademii Malucha, jak i te, które chciałyby poznać świat sztuki oraz liczne skarby skrywane w muzealnych wnętrzach. Każde spotkanie trwa około dwóch godzin i obejmuje dwie części: pierwszą realizowaną na salach wystawowych z wykorzystaniem wybranych eksponatów i drugą, na którą składają się zajęcia plastyczne związane z przygotowanym tematem.

W ramach zajęć muzealnych słuchacze Akademii będą mogli pogłębić swoją dotychczasową wiedzę i poznać nowe zagadnienia związane z historią sztuki. Dzieci odbędą fascynującą podróż w czasie i przestrzeni. Poznają polskie tradycje i zwyczaje oraz kulturę innych narodów. W trakcie zajęć będą miały niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć, dotknąć, a nawet przymierzyć przedmioty prezentowane na co dzień na wystawach lub przechowywane w magazynach muzealnych. Każdy słuchacz Akademii Juniora otrzyma specjalną kartę pracy z tematyką zajęć, a za każdy udział w spotkaniu otrzyma specjalny znaczek. Na zakończenie cyklu warsztatów realizowanych w ramach Akademii wytrwali uczestnicy otrzymają Dyplomy Słuchacza Akademii Juniora.

Zajęcia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Prowadząca: Dorota Baumgarten-Szczyrska
tel. (+48) 91 43 15 270
d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl

 Wstęp: 10 zł Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych


RYSUJEMY W MUZEUM 

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.


SZCZECIN – RIO DE JANEIRO – BUENOS AIRES

Zapraszamy na koncert kameralny „Szczecin – Rio de Janeiro – Buenos Aires” szczecińskiej flecistki Julii Pałac i pochodzącego z Argentyny gitarzysty Fabiana Cardozo.

Koncert odbędzie się 12 października 2019 o godzinie 17.00 w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II 8.
Na repertuar duetu składają się utwory najwybitniejszych kompozytorów południowoamerykańskich. Podczas koncertu będzie można wysłuchać m.in. przepięknej Arii Cantileny z piątej Bachiany Brasileiry H. Villi-Lobosa, twórcy, który w swoich kompozycjach w wyjątkowy sposób potrafił połączyć elementy muzyki popularnej Brazylii, tamtejszego folkloru oraz spuścizny klasycznej muzyki europejskiej. Niewątpliwą atrakcją wieczoru będzie również wykonanie słynnej „Historii tanga” Astora Piazzolli. Każde ogniwo tego czteroczęściowego cyklu jest odzwierciedleniem kolejnych etapów w ewolucji tanecznej formy, której całą swoją dojrzałą twórczość poświęcił Astor Piazzolla – „król tanga”.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wspierania Młodzieży „TALENTUM”, a partnerem Muzeum Narodowe w Szczecinie. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Miasta Szczecin. Wstęp wolny.

JULIA PAŁAC urodziła się w 1991 roku w Szczecinie. Edukację artystyczną rozpoczęła w szczecińskich szkołach muzycznych w klasach Pawła Majewskiego, Anny Chudzio-Leszczyńskiej i Sylwii Kędzierskiej. Po maturze wyjechała do Niemiec, żeby studiować u prof. Dejana Gavrica w Mainz, a następnie doskonalić grę na flecie traverso pod kierunkiem prof. Karla Kaisera w Akademii Muzycznej we Frankfurcie nad Menem.

Julia jest laureatką wielu konkursów, między innymi w Szczecinie, Poznaniu, Belgradzie, Elblągu, Wrocławiu. Była stypendystką Prezydenta Miasta Szczecina, Premiera Polski, Deutschlands Stipendium, fundacji Yehudi Menuhin – Live Music Now.

W latach 2017–2018 była członkiem orkiestry MusicAeterna prowadzonej przez Teodora Currentzisa, z którą koncertowała na całym świecie w najważniejszych salach koncertowych, takich jak La Scala w Mediolanie, Concertgebouw i De Nationale Opera w Amsterdamie, Wiener Konzerthaus, Elbphilharmonie w Hamburgu, Sali Wielkiej Moskiewskiego Konserwatorium. Od wielu lat jest regularnie zapraszana do projektów „I, Culture Orchestra“.
Julia pasjonuje się wykonawstwem muzyki dawnej na historycznych instrumentach. Gra na kopiach instrumentów renesansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Współpracowała z takimi wykonawcami muzyki dawnej jak Ton Koopman, Martin Gester, Wolfgang Katschner, Paweł Osuchowski, Felix Koch. Wraz z zespołem Neumeyer Consort dokonała jako solistka nagrania V Koncertu Brandenburskiego Bacha.

Latem 2018 była asystentką prof. Christiana Studlera (Hochschule der Künste Bern) podczas kursu Crescendo Hungary, gdzie pracowała ze studentami nad muzyką barokową. Bardzo ważne są dla niej projekty łączące aktywność artystyczną z działalnością na rzecz lokalnych społeczności – w sierpniu 2018 uczestniczyła w festiwalu Music Overcomes Walls na Ukranie Wschodniej w pobliżu terytorium okupowanego przez Rosję. Chętnie muzykuje z seniorami w domach starości, prowadzi warsztaty teoretyczno-praktyczne o muzyce. Ma również duże doświadczenie w dyrygenturze chóralnej. Obecnie mieszka w Bazylei, gdzie oprócz działalności koncertowej prowadzi amatorski chór seniorów i uczy się malować w antropozoficznej szkole artystycznej.

FABIÁN CARDOZO urodził się w 1986 roku w San Miguel de Tucumán w Argentynie. W wieku 8 lat zaczął grać na gitarze pod okiem swojego ojca. W wieku 11 lat rozpoczął karierę jako wokalista wykonujący argentyńską muzykę folkową. Rok później rozpoczął studia w dziedzinie gitary klasycznej w Instituto Superior de Música na Uniwersytecie w Tucumán, które zakończył w 2005 roku. W 2006 roku Fabián Cardozo wygrał stypendium argentyńskiego narodowego funduszu sztuk „Fondo Nacional de las Artes”.
Od 2008 Cardozo mieszka w Szwajcarii. Studia u prof. Pablo Márqueza w Akademii Muzycznej w Bazylei zakończył tytułem magistra w dziedzinie gitary (w 2010) oraz pedagogiki muzycznej (w 2012).

Fabián Cardozo występował jako solista, z zespołami kameralnymi i orkiestrami w Argentynie, Boliwii, Chile, Meksyku, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Francji i Szwajcarii. Jest laureatem 10 nagród w międzynarodowych konkursach, a jego ostatnim osiągnięciem było III miejsce na IV Międzynarodowym Konkursie Gitarowym Maurizio Biasini w Paryżu w 2018 roku. Prowadzi działalność pedagogiczną, ucząc w szkołach muzycznych w Bazylei i w Riehen oraz udzielając lekcji mistrzowskich w zakresie gry solowej na gitarze, muzyki kameralnej oraz argentyńskiej muzyki ludowej.


Arkadiusz Piętak „Potrzymaj mi piwo i patrz” 

Do 13 października 2019 roku na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie–Muzeum Tradycji Regionalnych można oglądać wystawę Arkadiusza Piętaka „Potrzymaj mi piwo
i patrz”.

Wystawa Arkadiusza Piętaka „Potrzymaj mi piwo i patrz” była częścią główną jego doktoratu pod podobnym tytułem. Artysta prezentuje w Muzeum Narodowym w Szczecinie ciekawy projekt związany z muzyką, a składające się nań prace przesycone są specyficznym dla autora poczuciem humoru i dużą dozą ironii, wywodzących się wprost z ulubionych przez niego kierunków artystycznych, takich jak dadaizm czy ruch Fluxus.

Arkadiusz Piętak jest człowiekiem i artystą wszechstronnym, ciekawym świata, szczególnie jeśli chodzi o jego materialno-techniczną manifestację. Jeśli o kimś można użyć określenia „człowiek orkiestra”, to właśnie o Arkadiuszu Piętaku, i to niejednokrotnie w sensie dosłownym. Jest basistą w znanym szczecińskim zespole, wykonał wiele instrumentów muzycznych, od gitar elektrycznych i basowych począwszy, poprzez hybrydy gitarowo-wiolonczelowe, jakieś dziwne instrumenty o nazwach, których nie śmiem tu przytoczyć
z powodów cenzuralnych, aż do prac pokazywanych na wystawie „Potrzymaj mi piwo i patrz” w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Są to np. instrument – czy instalacja właściwie – do grania muzyki aleatorycznej oraz powiększona kopia klawisza pianina. „Orkiestralność” zainteresowań Piętaka nie ogranicza się do muzyki i instrumentów. Do swoich ciągle poszerzanych zainteresowań włączyć może zawodnicze żeglarstwo, rekonstrukcję jachtu pełnomorskiego (ze wszystkimi pochodnymi, czyli remontami silnika, części napędowych, wyposażenia wszelkiego rodzaju, etc.), fotografię dokumentacyjną, kuchnię świata, i – last but not least – sztukę. Wszechstronność manualna umożliwia artyście organizację produkcji oraz realizację skomplikowanych technicznie rozwiązań, co znalazło wyraz w jego wystawie.

Na żmudność procesu realizacji prac wpłynęła daleko posunięta staranność, wręcz pietyzm, na przykład w doborze rodzajów drewna używanego do konstrukcji mechanizmów młoteczkowych w instrumentach klawiszowych, odpowiednio przesuszonego i we właściwej jakości, mimo że chodziło wyłącznie o model mechanizmu. Podobnie działo się
z instrumentem aleatorycznym. Dlatego dobór części składowych instalacji, ich charakter
czy zawartość, zarówno koncepcyjna, jak i wizualna, powinny sprawić miłośnikom sztuki współczesnej wiele przyjemności.

 „Potrzymaj mi piwo i patrz” to najbardziej konserwatywna i zachowawcza wystawa, jaką zobaczymy tej jesieni w Szczecinie. Muzeum Narodowe w Szczecinie nie jest dobrym miejscem na artystowskie ekscesy i eksperymenty. Z tego powodu Arkadiusz Piętak
z wyraźnym namaszczeniem sięga do klasycznych, nobliwych wzorców pierwszych dadaistów, by przybliżyć uważnej publiczności muzeum realizacje doskonale wpisujące się
w obecny akademicki kanon, będący codziennością dla studentów pobliskiej Akademii Sztuki.

Kaganek oświaty płonie ogniem jasnym i dziarskim w rękach artysty, pokazując jednocześnie, jak wiele zmieniło się od czasu klasycznych działań Duchampa, Man Raya oraz Cage’a.

– W Polsce nie było dadaizmu? – Potrzymaj mi piwo i patrz.
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zachodniopomorskie
32344
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Szczecinie

kiedy
2021-02-06 18:00
miejsce
Filharmonia im. Mieczysława...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-21 19:00
miejsce
Arena Szczecin, Szczecin,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Event Arena, Szczecin, Staszica 1
wstęp biletowany
kiedy
2021-05-02 16:00
miejsce
Opera na Zamku, Szczecin, Korsarzy 34
wstęp biletowany