Szczecin - informacje


391.566
mieszkańców Szczecina
185.520
mężczyzn
206.046
kobiet

52.563
w wieku przedprodukcyjnym

238.324
w wieku produkcyjnym

100.679
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

1.942
zawarto małżeństw

3.227
urodzeń

5.387
zgonów

-2.160
przyrost naturalny
miasto Szczecin
dochody

3.265.489.152
wydatki

3.422.364.928
struktura wydatków Szczecina

1.004.514
0,029%
Leśnictwo

84.535
0,002%
Rolnictwo i łowiectwo

747.012.672
21,827%
Transport i łączność

165.956.944
4,849%
Administracja publiczna

2.891.101
0,084%
Turystyka

167.773.968
4,902%
Gospodarka mieszkaniowa

48.588.656
1,420%
Działalność usługowa

72.720
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

95.974.840
2,804%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.050.977
0,031%
Wymiar sprawiedliwości

44.403.424
1,297%
Obsługa długu publicznego

1.714.399
0,050%
Różne rozliczenia

894.812.800
26,146%
Oświata i wychowanie

21.880.062
0,639%
Ochrona zdrowia

206.135.696
6,023%
Pomoc społeczna

32.502.944
0,950%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

73.717.680
2,154%
Edukacyjna opieka wychowawcza

295.212.000
8,626%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

96.706.192
2,826%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

198.182.416
5,791%
Kultura fizyczna i sport

326.653.920
9,545%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-07-18 15:53
REKLAMA
pogoda Szczecin
12.8°C
wschód słońca: 04:56
zachód słońca: 21:19
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Szczecinie

kiedy
2024-07-19 19:00
miejsce
NOWA DEKADENCJA Szczecińskie...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-20 19:00
miejsce
Amfiteatr - Teatr Letni, Szczecin,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-22 08:00
miejsce
Kids Arena, Szczecin, ul. Staszica 1
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-26 19:00
miejsce
Amfiteatr - Teatr Letni, Szczecin,...
wstęp biletowany